TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU:


 

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

odbędzie się 4 lipca 2017 r. o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. 

 


PORZĄDEK   OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
 6. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Gorzyń, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017.
 2. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Kolno, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017.
 3. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021.
 5. ustalenia zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dzieci.
 6. zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe.
 7. zmiany uchwały nr LX/457/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia w Międzychodzie Strefy Płatnego Parkowania (SPP) niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych, oraz sposobu ich pobierania.
 8. zmiany uchwały nr XXXVII/342/2017 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony Środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.
 9. aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Międzychód na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024.
 10.  zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej w miejscowości Międzychód.
 11. zmiany uchwały nr VI/46/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Międzychodzie z dnia
  19 lipca 1985 r. w sprawie nadania urzędowych nazw ulicom w mieście Międzychód i wsi Bielsko (zmiana nazwy ulicy Stanisława Langowicza w Międzychodzie).
 12. zmiany uchwały nr VI/46/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Międzychodzie z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie nadania urzędowych nazw ulicom w mieście Międzychód i wsi Bielsko (zmiana nazwy ulicy Stanisława Kaczmarka w Międzychodzie).
 13. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Muchocin (dz. nr: 64/3, 64/4).
 14. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (rejon ul. Siennej).
 15. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Bielsko (ul. Przemysłowa).
 16. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Międzychodu.
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

 

 

ZAPRASZAMY

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kasińska 09-06-2016 14:34:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kasińska 20-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kasińska 27-06-2017 10:50:41