TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU:

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

odbędzie się 22 sierpnia 2017 r. o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. 

PORZĄDEK   OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Międzychód za rok szkolny 2016/2017.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Piłka, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017.
 2. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Dormowo, dotyczącego zmiany  przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017.
 3. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021.
 5. zmiany uchwały wprowadzającej zasady udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód.
 6. zmiany uchwały określającej tryb powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Międzychodzkiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 7. nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Międzychód nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
 8. nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Międzychód nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
 9. regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Międzychodzie.
 1. Zapytania i wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

 

ZAPRASZAMY

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kasińska 09-06-2016 14:34:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kasińska 20-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kasińska 11-08-2017 15:17:37