TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU:

LII SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

odbędzie się 19 grudnia 2017 r. o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. 

PORZĄDEK   OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021.
 3. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 4. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzychodu na 2018 rok.
 5. zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej Międzychodu na 2018 rok.
 6. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.
 7. wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Międzychód dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
 8. przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Międzychód".
 9. uchwalenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód.
 10. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2024.

8.  Uchwalenie  budżetu miasta i gminy na 2018 rok:

 • Głosowanie wniosków Rad Sołeckich, dotyczących Funduszu Sołeckiego.
 • Przedstawienie projektu  uchwały  budżetowej. 
 • Przedstawienie opinii i wniosków Komisji Stałych Rady Miejskiej Międzychodu.
 • Przedstawienie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 • Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków Komisji.
 • Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu i odczytanie ostatecznej wersji projektu uchwały.
 • Dyskusja i głosowanie nad poprawkami wniesionymi do projektu uchwały budżetowej.
 • Podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.

9.  Zapytania i wnioski.

10.  Zakończenie obrad.

 

 

 

ZAPRASZAMY

Informujemy, że obrady sesji są rejestrowane i umieszczane w Internecie.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kasińska 09-06-2016 14:34:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kasińska 20-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kasińska 05-12-2017 11:19:24