TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU:

XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

odbędzie się 28 marca 2017 r. o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. 

PORZĄDEK   OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
 6. Gmina Międzychód w działaniach Starostwa Powiatowego w roku 2016 oraz zamierzenia planowane na rok 2017.
 7. Działalność Centrum Animacji Kultury – sprawozdanie finansowe za rok 2016 i zamierzenia na rok 2017.
 8. Działalność Biblioteki Publicznej wraz z oddziałem muzealnym i oddziałem CERiP – sprawozdanie finansowe za rok 2016 i zamierzenia na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Zatom Nowy, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017.
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2022.
 • zmieniająca Uchwałę Nr XLV/386/2013 Rady Miejskiej Międzychodu z  dnia 23 października 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie części wydatków budżetu gminy Międzychód.
 • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Międzychód.
 • zmiany uchwały nr XXXII/296/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 • zasad wznoszenia pomników na terenie Gminy Międzychód.
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Międzychód (ul. Na Ostrawy).

     10. Zapytania i wnioski.

      11. Zakończenie obrad.

ZAPRASZAMY

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kasińska 09-06-2016 14:34:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kasińska 20-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kasińska 21-03-2017 14:23:54