Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Remont budynku przedszkola w Zespole Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-04-28 18:14:54 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Międzychód za rok 2016 Maciej Żurkowski 2017-04-28 18:09:21 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Międzychód za rok 2013 Maciej Żurkowski 2017-04-28 18:09:12 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Międzychód za rok 2016 Maciej Żurkowski 2017-04-28 18:08:27 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Międzychód za rok 2013 Maciej Żurkowski 2017-04-28 18:07:54 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Międzychód za rok 2013 Maciej Żurkowski 2017-04-28 18:07:35 usunięcie załacznika
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Międzychód za rok 2013 Maciej Żurkowski 2017-04-28 18:07:13 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu działka nr 50/1 obręb Zatom Stary. Jacek Paluszak 2017-04-28 12:10:40 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 64/47 obręb Bielsko Jacek Paluszak 2017-04-27 14:30:43 edycja dokumentu
Sprawozdania za I kw. 2017r. Maciej Żurkowski 2017-04-27 14:01:26 edycja dokumentu
Sprawozdania za I kw. 2017r. Maciej Żurkowski 2017-04-27 14:01:17 dodanie dokumentu
Skład Rady Miejskiej Międzychodu Maciej Żurkowski 2017-04-26 10:43:52 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy Tuczępy Jacek Paluszak 2017-04-26 07:43:31 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia działka nr 64/47 obręb Bielsko Jacek Paluszak 2017-04-25 13:45:44 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia-OTW Mierzyn Jacek Paluszak 2017-04-25 12:11:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.19.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Międzychód oraz przyjęcia regulaminu konkursów. Maciej Żurkowski 2017-04-25 11:51:51 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Maciej Żurkowski 2017-04-24 16:17:42 dodanie dokumentu
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Międzychód za rok 2016 Maciej Żurkowski 2017-04-24 16:14:37 edycja dokumentu
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Międzychód za rok 2016 Maciej Żurkowski 2017-04-24 16:13:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie: Administrator ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego Maciej Żurkowski 2017-04-24 13:37:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie: Administrator ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego Maciej Żurkowski 2017-04-24 13:37:18 usunięcie dokument
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie Maciej Żurkowski 2017-04-24 10:49:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie: Administrator ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego Maciej Żurkowski 2017-04-24 10:03:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.25.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie wyznaczenia pracowników (dot. Biuletynu Informacji Publicznej) Maciej Żurkowski 2017-04-21 09:27:06 dodanie dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA Biblioteka Międzychód Maciej Żurkowski 2017-04-20 08:31:58 edycja dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA Biblioteka Międzychód Maciej Żurkowski 2017-04-20 08:31:51 usunięcie załacznika
KSIĘGA REJESTROWA CAK Międzychód Maciej Żurkowski 2017-04-20 08:31:45 edycja dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA CAK Międzychód Maciej Żurkowski 2017-04-20 08:31:23 usunięcie załacznika
PROTOKÓŁ z XXXIX SESJI RMM z dnia 28 marca 2017r. Maciej Żurkowski 2017-04-19 15:16:47 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy Jacek Paluszak 2017-04-19 13:20:54 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Międzychodu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej Maciej Żurkowski 2017-04-19 12:56:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.18.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie Regulaminu projektu "Nauka pływania pod patronatem Burmistrza Międzychodu dla uczniów klas I-III uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzychód. Maciej Żurkowski 2017-04-19 08:38:19 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2017-04-18 14:49:09 edycja dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2017-04-18 11:50:31 edycja dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2017-04-18 11:49:32 edycja dokumentu
Rozliczenie przetargu ograniczonego działka nr 1506/8 Międzychód Jacek Paluszak 2017-04-18 10:35:53 dodanie dokumentu
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Maciej Żurkowski 2017-04-13 09:02:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.17.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 kwietnia 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Maciej Żurkowski 2017-04-13 08:36:40 dodanie dokumentu
Urzędowe nazwy miejscowości oraz ulic Maciej Żurkowski 2017-04-13 08:34:26 dodanie dokumentu
Urzędowe nazwy miejscowości oraz ulic Maciej Żurkowski 2017-04-13 08:34:08 usunięcie dokument