Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2017-06-27 10:50:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na działkę nr 64/47 obręb Bielsko Jacek Paluszak 2017-06-26 09:53:53 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie naboru na wolne stanowisko informatyka w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2017-06-22 16:42:32 dodanie dokumentu
Przebudowa konstrukcji dachowej budynku świetlicy wiejskiej w Mokrzcu. Maciej Żurkowski 2017-06-22 09:09:57 usunięcie załacznika
Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Tuczępach Maciej Żurkowski 2017-06-22 09:04:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.29.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 14 czerwca 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Maciej Żurkowski 2017-06-20 12:46:06 dodanie dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2017-06-20 10:17:28 edycja dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Mierzyn, gm. Międzychód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2017-06-19 13:08:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.31.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2017r. zmieniające Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro Maciej Żurkowski 2017-06-14 14:49:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Gorzyń (dz. nr: 15/4, 15/6, 15/7, 15/8, 17/13, 17/15, 37/10, 46/1 (w części), 180, 181). Maciej Żurkowski 2017-06-14 12:01:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Gorzyń (dz. nr: 15/4, 15/6, 15/7, 15/8, 17/13, 17/15, 37/10, 46/1 (w części), 180, 181). Maciej Żurkowski 2017-06-14 12:01:00 dodanie dokumentu
Przebudowa części budynku Urzędu - I etap modernizacja łazienek Maciej Żurkowski 2017-06-14 08:47:27 usunięcie załacznika
Przebudowa części budynku Urzędu - I etap modernizacja łazienek Maciej Żurkowski 2017-06-14 08:45:58 dodanie dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA CAK Międzychód Maciej Żurkowski 2017-06-14 07:39:07 edycja dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA CAK Międzychód Maciej Żurkowski 2017-06-14 07:39:00 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr KJ.120.30.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie naboru na stanowisko strażnika miejskiego. Maciej Żurkowski 2017-06-14 07:37:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-06-14 07:35:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.29.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie: młodszy referent ds. promocji i turystyki w Referacie Promocji i Kultury Maciej Żurkowski 2017-06-14 07:32:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie: młodszy referent ds. promocji i turystyki w Referacie Promocji i Kultury. Maciej Żurkowski 2017-06-14 07:30:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie: młodszy referent ds. promocji i turystyki w Referacie Promocji i Kultury. Maciej Żurkowski 2017-06-14 07:30:29 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z XLIII SESJI RMM z dnia 6 czerwca 2017 r. Agnieszka Kasińska 2017-06-13 15:10:31 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z XLII SESJI RMM z dnia 30 maja 2017 r. Agnieszka Kasińska 2017-06-13 15:08:50 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy Gralewo 26/3 Jacek Paluszak 2017-06-13 09:42:58 dodanie dokumentu
Rozliczenie przetargu na lokal użytkowy 17 Stycznia 115/12 Jacek Paluszak 2017-06-13 09:04:01 dodanie dokumentu
"WYPRAWKA SZKOLNA" dofinansowanie kosztów zakupu podręczników  w roku szkolnym 2017/2018 Maciej Żurkowski 2017-06-12 21:21:13 edycja dokumentu
"WYPRAWKA SZKOLNA" dofinansowanie kosztów zakupu podręczników  w roku szkolnym 2017/2018 Maciej Żurkowski 2017-06-12 21:20:38 edycja dokumentu
"WYPRAWKA SZKOLNA" dofinansowanie kosztów zakupu podręczników  w roku szkolnym 2017/2018 Maciej Żurkowski 2017-06-12 21:20:10 dodanie dokumentu
STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY  na rok szkolny 2017/2018 Maciej Żurkowski 2017-06-12 20:37:33 dodanie dokumentu
XLIII/398/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2021. Agnieszka Kasińska 2017-06-12 13:53:46 dodanie dokumentu
XLIII/397/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-06-12 13:53:14 dodanie dokumentu
XLIII/396/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Agnieszka Kasińska 2017-06-12 13:52:41 edycja dokumentu
XLIII/396/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Agnieszka Kasińska 2017-06-12 13:52:29 dodanie dokumentu
XLIII/395/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok. Agnieszka Kasińska 2017-06-12 13:51:27 dodanie dokumentu
Budowa infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Mierzyn Maciej Żurkowski 2017-06-12 10:31:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym działka nr 611/2 oraz 654/4 Mierzyn Jacek Paluszak 2017-06-12 10:28:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.27.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny formalno-prawnej projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Maciej Żurkowski 2017-06-08 15:21:06 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2017-06-08 12:59:08 edycja dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2017-06-08 12:58:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.26.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie - za rok 2016 Maciej Żurkowski 2017-06-08 10:22:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.25.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - CAK w Międzychodzie - za rok 2016 Maciej Żurkowski 2017-06-08 10:20:43 dodanie dokumentu