Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PROTOKÓŁ z XXXVIII SESJI RMM z dnia 28 lutego 2017 r. Agnieszka Kasińska 2017-03-23 11:50:06 dodanie dokumentu
Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głażewo - Łowyń, Etap I Maciej Żurkowski 2017-03-23 09:41:41 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Bielsko (ul. Przemysłowa). Maciej Żurkowski 2017-03-23 09:36:52 edycja dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Bielsko (ul. Przemysłowa). Maciej Żurkowski 2017-03-23 09:36:43 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Kamionna, dla obszaru położonego w rejonie ulic Poznańskiej i Powstańców Wielkopolskich. Maciej Żurkowski 2017-03-23 09:16:27 edycja dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Kamionna, dla obszaru położonego w rejonie ulic Poznańskiej i Powstańców Wielkopolskich. Maciej Żurkowski 2017-03-23 09:16:09 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-03-22 15:13:05 dodanie dokumentu
XXXVIII/363/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Wigury). Agnieszka Kasińska 2017-03-22 11:12:14 edycja dokumentu
XXXVIII/363/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - dla części obrębu Międzychód (ul. Wigury). Agnieszka Kasińska 2017-03-22 11:11:52 dodanie dokumentu
XXXVIII/362/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. prostująca oczywistą omyłkę pisarską w Uchwale Nr XXXVII/346/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. Agnieszka Kasińska 2017-03-22 11:11:13 dodanie dokumentu
XXXVIII/361/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzychód w 2017 roku. Agnieszka Kasińska 2017-03-22 11:10:40 dodanie dokumentu
XXXVIII/360/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty do 1m3 ścieków odprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi przez Miejską Spółkę Komunalną AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie. Agnieszka Kasińska 2017-03-22 11:10:04 dodanie dokumentu
XXXVIII/359/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty do 1 m3 oczyszczanych ścieków z gospodarstw domowych nie włączonych do systemu kanalizacji sanitarnej. Agnieszka Kasińska 2017-03-22 11:09:28 dodanie dokumentu
XXXVIII/358/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2017-03-22 11:08:21 dodanie dokumentu
XXXVIII/357/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzychód. Agnieszka Kasińska 2017-03-22 11:07:52 dodanie dokumentu
XXXVIII/356/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom Gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2017-03-22 11:07:16 dodanie dokumentu
XXXVIII/355/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach Gminy Międzychód. Agnieszka Kasińska 2017-03-22 11:06:20 dodanie dokumentu
XXXVIII/354/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzychód. Agnieszka Kasińska 2017-03-22 11:05:30 dodanie dokumentu
XXXVIII/353/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód. Agnieszka Kasińska 2017-03-22 11:04:12 dodanie dokumentu
XXXVIII/352/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Międzychód, a Gminą Kwilcz w sprawie przejęcia przez Gminę Międzychód zadań w zakresie włączenia do obwodu ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Kamionnie uczniów sołectwa Prusim należących terytorialnie do Gminy Kwilcz oraz organizacji ich dowozu do szkoły w Gminie Międzychód. Agnieszka Kasińska 2017-03-22 10:24:44 dodanie dokumentu
XXXVIII/351/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego wdrażanie budżetu obywatelskiego w Gminie Międzychód na 2018 rok. Agnieszka Kasińska 2017-03-22 10:24:04 dodanie dokumentu
XXXVIII/350/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/324/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2017-2022. Agnieszka Kasińska 2017-03-22 10:18:33 dodanie dokumentu
XXXVIII/349/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-03-22 10:17:10 dodanie dokumentu
XXXVIII/348/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Dzięcielin, dotyczącego zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017. Agnieszka Kasińska 2017-03-22 10:16:14 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2017-03-21 14:23:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Międzychodzie - drugi nabór Maciej Żurkowski 2017-03-20 16:42:01 edycja dokumentu
Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko Strażnika Miejskiego - pierwszy nabór Maciej Żurkowski 2017-03-20 16:41:28 edycja dokumentu
Interpretacja nr 1 - Interpretacja indywidualna z 16.03.2017r. dotycząca opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowej Maciej Żurkowski 2017-03-20 15:04:46 dodanie dokumentu
Interpretacja nr 1 - Interpretacja indywidualna z 16.03.2017r. dotycząca opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowej Maciej Żurkowski 2017-03-20 15:03:59 usunięcie dokument
Interpretacja nr 2 Maciej Żurkowski 2017-03-20 15:01:54 usunięcie dokument
Interpretacja nr 2 Maciej Żurkowski 2017-03-20 15:01:20 dodanie dokumentu
Interpretacja nr 1 - Interpretacja indywidualna z 16.03.2017r. dotycząca opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowej Maciej Żurkowski 2017-03-20 15:00:47 edycja dokumentu
Interpretacja nr 1 Maciej Żurkowski 2017-03-20 15:00:27 usunięcie dokument
Interpretacja nr 1 - Interpretacja indywidualna z 16.03.2017r. dotycząca opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowej Maciej Żurkowski 2017-03-20 14:59:27 dodanie dokumentu
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU Agnieszka Kasińska 2017-03-20 12:32:07 edycja dokumentu
KOMISJA ds. SPOŁECZNYCH Agnieszka Kasińska 2017-03-20 12:31:12 edycja dokumentu
Interpretacja indywidualna z 16.03.2017r. dotycząca zmiany zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowej Maciej Żurkowski 2017-03-17 13:11:41 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. Promocji i turystyki w Referacie Promocji i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-03-15 14:30:25 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. Inwestycji (zamówienia publiczne) w Referacie Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-03-15 14:29:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko Strażnika Miejskiego - pierwszy nabór Maciej Żurkowski 2017-03-15 12:54:54 dodanie dokumentu