Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2017-08-11 15:17:37 edycja dokumentu
Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej Kamionna - Dzięcielin - Międzychód - odcinki 2 - 8 Maciej Żurkowski 2017-08-10 09:36:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.44.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 9 sierpnia 2017r. zmieniające Uchwałę nr XXXIV/328/2016 Rady miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Maciej Żurkowski 2017-08-10 08:47:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.43.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom przedszkoli i szkół Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2017-08-09 15:07:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr OG.0050.42.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dyrektorom przedszkoli i szkół Gminy Międzychód Maciej Żurkowski 2017-08-09 15:05:40 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 606/7) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2017-08-09 14:09:12 edycja dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr 606/7) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Żurkowski 2017-08-09 14:09:00 dodanie dokumentu
XLIV/416/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Agnieszka Kasińska 2017-08-09 09:21:45 edycja dokumentu
XLIV/417/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/56/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych. Agnieszka Kasińska 2017-08-09 09:21:29 edycja dokumentu
XLIV/416/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Agnieszka Kasińska 2017-08-09 09:20:08 edycja dokumentu
Informacja w sprawie wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-08-09 07:37:32 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Żurkowski 2017-08-08 13:42:22 edycja dokumentu
KOMISJA REWIZYJNA Agnieszka Kasińska 2017-08-08 11:50:26 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Żurkowski 2017-08-07 14:34:36 edycja dokumentu
Gmina Międzychód: Budowa nawierzchni ul. Siennej wraz z odwodnieniem w Międzychodzie. Maciej Żurkowski 2017-08-07 13:27:12 dodanie dokumentu
Organizacja urzędu Maciej Żurkowski 2017-08-07 09:25:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Międzychodu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej De160/PE, De110/PE, De 90/PE, łączącej miejscowość Głażewo z miejscowością Łowyń, zlokalizowanych w Gminie Międzychód. Maciej Żurkowski 2017-08-04 11:25:32 dodanie dokumentu
Obowiązuje od 23.06.2017 Maciej Żurkowski 2017-08-03 15:13:25 edycja dokumentu
Obowiązuje od 23.06.2017 Maciej Żurkowski 2017-08-03 15:08:18 edycja dokumentu
Obowiązujące od 01.01.2016 Maciej Żurkowski 2017-08-03 15:06:16 edycja dokumentu
Wzory deklaracji i informacji na podatek nieruchomości obowiązujące od 01.01.2016 Maciej Żurkowski 2017-08-03 15:04:40 edycja dokumentu
Wzory deklaracji i informacji na podatek leśny obowiązujące od 01.01.2016 Maciej Żurkowski 2017-08-03 15:04:24 edycja dokumentu
Wzory deklaracji i informacji na podatek rolny obowiązujące od 01.01.2016 Maciej Żurkowski 2017-08-03 15:03:50 edycja dokumentu
Interpretacja nr 2 Maciej Żurkowski 2017-08-03 15:00:56 usunięcie dokument
Interpretacja nr 2 Maciej Żurkowski 2017-08-03 15:00:33 dodanie dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2017-08-02 14:41:30 edycja dokumentu
Gmina Międzychód: Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowe przy Zespole Szkół "Dwójka" w Międzychodzie Maciej Żurkowski 2017-08-02 11:24:03 dodanie dokumentu
Obowiązuje od 26.07.2017 Maciej Żurkowski 2017-08-01 14:49:31 edycja dokumentu
KOMISJA WSPÓLNA Agnieszka Kasińska 2017-08-01 12:44:54 edycja dokumentu
Obowiązuje od 26.07.2017 Maciej Żurkowski 2017-07-31 16:40:38 dodanie dokumentu
Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2017r. Maciej Żurkowski 2017-07-31 14:47:30 edycja dokumentu
Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2016r. Maciej Żurkowski 2017-07-31 14:44:12 edycja dokumentu
Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2016r. Maciej Żurkowski 2017-07-31 14:42:11 edycja dokumentu
TERMINY SESJI RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU: Agnieszka Kasińska 2017-07-31 14:19:41 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KJ.120.33.2017 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego Maciej Żurkowski 2017-07-31 13:01:57 dodanie dokumentu
Sprawozdania za II kw.2017r. Maciej Żurkowski 2017-07-28 13:35:31 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy Jacek Paluszak 2017-07-27 12:43:51 dodanie dokumentu
Gmina Międzychód: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Międzychód obejmującej następujące zadania: A. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Dzięcielin. B. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej Kamionna-Dzięcielin-Międzychód odcinek 1. Maciej Żurkowski 2017-07-27 11:48:52 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa). Maciej Żurkowski 2017-07-27 10:18:50 edycja dokumentu
Projekt Uchwały dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Łowyń (strefa przemysłowa). Maciej Żurkowski 2017-07-27 10:18:41 dodanie dokumentu